Amsterdam: Portugees-Israëlietisch Ziekenhuis

Artikel

In 1916 trok het Portugees-Israëlietisch Ziekenhuis in een gebouw van architect Harry Elte in de Henri Polaklaan. Op de gevel prijkt een pelikaan met drie jongen, het symbool van de Portugees-Israëlietische gemeente.

In dit ziekenhuis steriliseerde men tijdens de oorlog Joodse mannen uit gemengde huwelijken. Een groot aantal patiënten werd in 1943 op transport gezet.

Na de bevrijding verzorgde het ziekenhuis overlevenden uit de kampen, zo blijkt uit een dagboek gepubliceerd in De Groene Amsterdammer (18 januari 1995):
'Trams rijden niet, wordt gezegd. En in heel Amsterdam is geen elektrisch licht. Ik zou wel naar mijn kennis Meier toe willen. Maar hoe kun je midden in de nacht naar vreemde mensen toegaan? Ten slotte wordt me verteld dat ik beter met een auto naar het PIZ kan rijden (het Portugees Israëlietisch Ziekenhuis). We stappen daar uit en merken op dat daar wèl licht brandt. Het is een soort ziekenhuis. Ik krijg een bed toegewezen. En ik ga voor de eerste keer slapen in een schoon, wit bed.'

Na de oorlog vestigde zich de vereniging De Joodse Invalide in het pand, onder de naam Beth Sjalom (Huis van Vrede).