Verklaring naar aanleiding van de oorlog in Israël en Gaza

Nieuws

Het Joods Cultureel Kwartier maakt zich grote zorgen over de oorlog in Israël en Gaza en de gevolgen daarvan, in eerste instantie voor de burgers van Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Wij staan voor een rechtvaardige en veilige oplossing voor alle direct betrokkenen. Daarbij staat het bestaansrecht van Israël niet ter discussie en onderschrijven wij het recht van Palestijnen op autonomie.

We maken ons daarnaast ernstige zorgen over de invloed die deze oorlog in Nederland heeft. Zwart-witdenken en vermeende tegenstellingen – onderdrukte of onderdrukker, goed of fout, waar of niet waar – zorgen voor toenemende polarisatie, Jodenhaat en Islamofobie. Het vraagt moed je uit te spreken tegen onrechtvaardigheid. Het vraagt ook moed te erkennen dat de realiteit complex en tegenstrijdig is, en dat betrokkenheid niet eenzijdig hoeft te zijn.

De missie van het Joods Cultureel Kwartier is hier in Nederland bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving door te wijzen op de gevaren van ontmenselijking en uitsluiting. Dat zie je terug in het Nationaal Holocaustmuseum en in onze educatieve en publieksprogramma's.

Deze voortwoedende oorlog én de gevolgen daarvan in Nederland maken onze missie alleen maar urgenter.