Maria Austria. Leven voor de fotografie

Archief
tot 2 september

Tot en met 2 september 2018 is in het Joods Museum een tentoonstelling te zien over de bekende Amsterdams-Joodse fotograaf Maria Austria (1915-1975). Hierin wordt voor het eerst haar omvangrijke en veelzijdige oeuvre uit de jaren 1930-1975 in onderlinge samenhang getoond.

In eerdere exposities in 1989 en 2001 toonde het museum de vernieuwende en spraakmakende theaterfotografie van Austria en foto’s van de wederopbouw. Nu wordt een vollediger beeld van haar fotografie gepresenteerd, met veel onbekend en herontdekt werk, waaronder portretten en reportagefotografie. Zeer indrukwekkend is een serie van 150 foto’s van het Achterhuis, in 1954 gemaakt in opdracht van Otto Frank. Dit nieuwe overzicht van het werk van Maria Austria is gebaseerd op onderzoek van Martien Frijns, AFdH-uitgever. Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt een zeer omvangrijke biografische schets van haar leven en werk.

Tijdens deze tentoonstelling is er vanaf 12 maart ook een presentatie te zien in de Studio Nationaal Holocaust Museum i.o. , waarin elf gedichten uit het kampdagboek van Felix Oestreicher worden getoond.

Met dank aan

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Martien Frijns, het Maria Austria Instituut (MAI) te Amsterdam en Helly Oestreicher. Het MAI bewaart, beheert en exploiteert het archief van Maria Austria en van vele andere bekende fotografen.

Deze tentoonstelling is niet langer te bezoeken.
Bekijk de agenda voor actuele tentoonstellingen en activiteiten.