Face it! Oordelen op 't eerste gezicht

Archief
tot 17 april

Joden hebben een grote neus, Arabieren dragen een baard en Marokkanen en Surinamers praten 'anders'. Dit is vaak het beeld dat mensen van deze groepen hebben, maar kloppen deze stereotypen? Waarom denken we in stereotypen en hoe fout is dat? Het Joods Museum in Amsterdam laat komende winter zien hoe deze beeldvorming tot stand komt. De tentoonstelling Face it! Oordelen op 't eerste gezicht, die van 19 december 2016 tot en met 17 april 2017 te zien is, toont bezoekers op een interactieve manier hun eigen en andermans vooroordelen.

Door de actualiteit, sociale media en in gesprekken krijgen we dagelijks te maken met (voor)oordelen. Het gaat over Joden en over moslims, er heerst angst voor vluchtelingen en er zijn discussies of de politie iemand staande mag houden op basis van zijn huidskleur of etnische achtergrond. En dan is er nog het Zwarte Pietendebat. Met deze lichtvoetige tentoonstelling reageert het museum op het tegenover elkaar zetten van maatschappelijke groeperingen.

"We nodigen de bezoeker uit zijn 'oordelen' mee naar binnen te nemen. We willen dat hij zich de ene keer verrast weet en de andere keer afvraagt of hij nu moet lachen of huilen. We hopen dat hij zo onbevangen mogelijk ontdekt hij hoe hij over anderen denkt, maar ook hoe anderen over hém denken. Ons museum is zo een veilige plek voor potentieel onveilige thema's", aldus Emile Schrijver, directeur van het Joods Cultureel Kwartier en een van de makers van de tentoonstelling.

Waar let je op, als je iemand anders ziet? Hoe vorm jij je oordeel? En ben je bereid over die oordelen na te denken? Aan de hand van teksten, foto's, tekeningen, documenten en films toont de tentoonstelling de mechanismes achter het ontstaan van beeldvorming, uitgaand van vijf uiterlijke kenmerken: de baard, de stem, de neus, de ogen en de hoofdversiering. Niet alleen de actualiteit maar ook de geschiedenis komt aan bod. Bezoekers zien hoe stereotypen in het verleden met de paplepel werden ingegoten, in de vorm van kinderliedjes, kinderboeken en volksvertellingen. Ook is te zien hoe vooroordelen veranderen. Hoofddoekjes zouden nu 'niet-westers' zijn, maar in de jaren vijftig droegen Nederlandse vrouwen ze massaal. Foto's tonen wat er gebeurt wanneer baarddragende moslims en hipsters uit Amsterdam Nieuw-West van kleding wisselen.

Rond de tentoonstelling organiseert het museum een programma met optredens, lezingen, rondetafelgesprekken, films en evenementen. Zo brengen artiesten, zangers en dichters werk rond het thema beeldvorming en is er het Hummus Festival, 'omdat het hele Midden-Oosten hummus eet'. Voor scholieren organiseert het museum in de klas de talkshow 'Het JCK komt naar je toe', waarbij zij worden uitgenodigd te praten over de beelden die zij van Joden, moslims, christenen en van elkaar hebben.

Radiofragment 'Nooit meer slapen'

Luuk Heezen, verslaggever bij het VPRO-radioprogramma 'Nooit meer slapen', bezocht samen met fotograaf Ruud van Empel de tentoonstelling. Luister hier naar een fragment van hun bezoek.

Oordelen op 't eerste gezicht

Ewoud Sanders is historicus en journalist (o.a. voor NRC Handelsblad) en was betrokken bij de tentoonstelling Face it! Voor het JCK Magazine schreef hij een stuk over beeldvorming, welke u kunt nalezen.

Face it! bekroond met Nettie van Zwanenbergprijs

Het Joods Museum heeft met de interactieve tentoonstelling Face it!over beeldvorming en (voor)oordelen de Nettie van Zwanenbergprijs 2016 gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van € 5000 verbonden.

De Nettie van Zwanenbergprijs wordt eens in de vijf jaar toegekend aan een positief sociaal of cultureel initiatief, dat de Joodse identiteit en cultuur in haar relatie tot de Nederlandse samenleving versterkt. De prijs werd in 2011 voor het eerst uitgereikt ter ere van het 50-jarig bestaan van de gelijknamige stichting die in 1961 is opgericht ter nagedachtenis aan de toen overleden echtgenote van Dr Saal van Zwanenberg, oprichter van Organon in Oss.

Sponsoren

Edli Foundation | Stichting Will en Rita Jaeger Fonds | Anne Frank Fonds | Stichting Maatschappij tot nut der Israelieten in Nederland | Maatschappij tot nut van ’t algemeen, departement Amsterdam | Jonas Daniël Meijer Genootschap | Prof. dr. Herman Musaph Fonds | Fonds ter nagedachtenis van Socher Kirzner, Fania Kirzner-Shusterman en Leo Shuman | Marcelle Hertzdahl Fonds | Tim Uppelschoten Fonds | Stichting Vrienden van het Joods Museum

Deze tentoonstelling is niet langer te bezoeken.
Bekijk de agenda voor actuele tentoonstellingen en activiteiten.

Schrijver Mano Bouzamour over het belang van deze expositie

Tijdens een bezoek aan de tentoonstelling deelt Mano Bouzamour zijn persoonlijke ervaring met ons. [..] Wij moeten meer naar de overeenkomsten kijken dan naar de verschillen.[..] Bekijk het gesprek hieronder.