Beestenboel: Dieren in de kunst

Archief
tot 1 september

Een bonte verzameling apen, kamelen en uilen is van 29 maart tot en met 1 september te zien in het Joods Museum. Dieren komen al van oudsher voor op Joodse ceremoniële voorwerpen. Ook in de beeldende kunst vormen ze een eindeloze inspiratiebron. De expositie Beestenboel. Dieren in de kunst belicht deze belangrijke rol van dieren. Werk uit eigen collectie wordt aangevuld met bruiklenen van onder meer Artis, het Teylers Museum en Beelden aan Zee.

Al sinds de vroege Middeleeuwen duiken er afbeeldingen van dieren op in de Joodse ceremoniële kunst. Vaak verwijzen ze naar de bijbelse traditie, waarin dieren een belangrijke rol spelen, zoals de slang in het scheppingsverhaal. Ook in de beeldende kunst hebben dieren van meet af aan een voorname plaats ingenomen, als realistische weergave van de natuur of als symbool van een bovennatuurlijke verschijning.

Nieuwe interesse
Aan het einde van de negentiende eeuw ontstond er bij kunstenaars een nieuwe interesse voor het dier. Dit kwam mede door de opkomst van dierentuinen, zoals Artis in Amsterdam. Studenten van de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten maakten er dierstudies met levende en dode modellen.

Joodse kunstenaars
De Joodse kunstenaars Joseph Mendes da Costa, Samuel Jessurun de Mesquita en Jaap Kaas speelden een belangrijke rol in de Amsterdamse kunst scene in de eerste helft van de twintigste eeuw. In hun werk speelde de dierenwereld een centrale rol. De ligging van Artis in het hart van de toenmalige Amsterdamse Jodenbuurt heeft er ook aan bijgedragen dat deze drie naam maakten als kunstenaar. Zij brachten er veel tijd door voor het maken van voorstudies. Jaap Kaas was er zelfs dagelijks en kreeg de officieuze titel 'beeldhouwer van Artis'.

Speurtocht voor kinderen
Voor kinderen (7-10) is er een speurtocht te verkrijgen bij de infobalie. Kinderen banen een weg door alle dieren die zijn losgelaten in het Prentenkabinet. Zo ontdekken ze bijvoorbeeld wat de leeuw hier in het museum doet en gaan ze op zoek naar alle dierenpaartjes!

Voordelig naar Artis; Combi-ticket Beestenboel
Wil je na het zien van deze tentoonstelling de dieren in het echt bekijken? Dat kan nu! Je kunt namelijk bij ons aan de kassa een combi-ticket met Artis kopen. Het ticket voor Artis is eenmalig te gebruiken en is geldig tot 1 september.

  • 15,95 voor kinderen 3 t/m 9 jaar
  • 25 euro voor iedereen vanaf 10 jaar

Steun ons en neem een beest onder uw hoede.
Met uw hulp wordt het echt een beestenboel in het Joods Museum. Steun ons en neem een dier onder uw hoede voor 150 dagen. U kunt kiezen uit de uil (1 euro per dag), de aap (10 euro per dag) en de leeuw (50 euro per dag).

Deze tentoonstelling is niet langer te bezoeken.
Bekijk de agenda voor actuele tentoonstellingen en activiteiten.