Tentoonstelling

Zelig Segal. Modern ceremonieel design

10 december 1993 t/m 13 maart 1994

Zelig Segal (1933), werkzaam in zijn geboortestad Jeruzalem, is één van de belangrijkste ontwerpers van moderne ceremoniële objecten. Een strakke vernieuwende vormgeving gaat hand in hand met de eisen die de joodse traditie aan deze voorwerpen stelt. Zijn werk is in diverse collecties, waaronder die van Joods Historisch Museum, vertegenwoordigd (10 december 1993 t/m 13 maart 1994).

De expositie die samenvalt met Chanoeka, is een vervolg op eerdere tentoonstellingen op het gebied van moderne ceremoniële kunst in ons museum. Het valt te verwachten dat het werk van Segal zowel voor Nederlandse ontwerpers als voor de bezoekers een inspirerend effect zal hebben: in die zin vormt het een continuering van het tot nog gevolgde beleid.

segal
Jaartijdlicht van Zelig Segal JHM invnr M005905)

De tentoonstelling is samengesteld door het Israel Museum. De Engels-Hebreeuwse catalogus wordt tijdens de expositie verkocht.

This site is also available in English.