Tentoonstelling

Ritueel in vorm. Ceremoniële objecten van de Bezalel Academie

20 mei t/m 30 september 2001

De tentoonstelling Ritueel in vorm. Ceremoniële objecten van de Bezalel Academie bevatte ruim 140 in het oog springende ceremoniële objecten van Israëlische kunstenaars, opgeleid aan de Bezalel Academie in Jeruzalem. Rituele voorwerpen zoals negenarmige Chanoeka-kandelaars, siertorens en deurpostkokers vormen een schakel tussen religie en kunst. De tentoonstelling, samengesteld door de Bezalel Academie, was vanwege haar veelzijdigheid inspirerend voor geïnteresseerden in zowel jodendom als modern design. Naast objecten van bekende kunstenaars als Zelig Segal en Moshe Zabari was het werk van veelbelovend jong talent te zien. De tentoonstelling was te zien in het Joods Historisch Museum vanaf 20 mei t/m 30 september 2001. 

Rituelen in vorm - Ceremoniële objecten van de Bezalel Acedemie Jeruzalem
Rituelen in vorm - Ceremoniële objecten van de Bezalel Acedemie Jeruzalem


De Bezalel Academie geldt als een van de belangrijkste opleidingen voor kunst, ontwerp en architectuur in Israël, en staat wereldwijd bekend als vernieuwer op het gebied van design voor joodse ceremoniële kunst. De combinatie van continuïteit en verandering, van traditie en modern design, vormt de rode draad in deze expositie. De vaak grensverleggende ontwerpen van (ex-) Bezalelstudenten laten zien dat de eeuwenoude bepalingen die de joodse traditie voorschrijft aan rituele ontwerpen, probleemloos samengaan met eigentijdse smaak.

Bij de tentoonstelling is een informatieve, kleurige brochure verschenen (fl.2,50). Tevens is er een rijk geïllustreerde catalogus met enkele verhelderende essays verkrijgbaar (in het Engels en Hebreeuws, fl.44,90).

This site is also available in English.