Doorlopend te zien

Permanente tentoonstelling Ets Haim Livraria Montezinos

In Ets Haim bevinden zich veel unieke, zeldzame en bijzondere boeken en documenten. Als bronnen voor onze kennis van geschiedenis en cultuur zijn ze van onschatbare waarde. Vaak springt de bijzondere schoonheid in het oog, maar soms moet men langere tijd met aandacht naar een werk kijken totdat het zijn geheimen begint prijs te geven.

De collectie bevat circa 560 handschriften (1282 tot 20ste eeuw) en ongeveer 30.000 gedrukte werken (1484 tot heden) in 20.000 banden, waarvan circa 65 procent gedrukt in het Hebreeuws. Onder de gedrukte boeken bevinden zich 6 Hebreeuwse incunabelen, ruim 450 Hebreeuwse unica, circa 400 unieke en zeldzame Spaanse en Portugese drukken en 750 gelegenheidsdrukken. Verder bezit Ets Haim circa 450 prenten en bladmuziek voor kinder- en mannenkoor.

Ets Haim is gevestigd in één van de bijgebouwen van de Portugese Synagoge in het hart van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam.
De bibliotheek kan worden bezocht door (wetenschappelijk) onderzoekers of met een speciale rondleiding.

Lees meer

This site is also available in English.