Tentoonstelling

Magnum fotografeert Israël. 1948-1998

3 april t/m 7 juni 1998

Magnum Photos, een van de bekendste fotobureaus ter wereld, stelde een tentoonstelling samen over een halve eeuw Israël. Tegelijkertijd publiceerden zij het begeleidende boek Israel 50 years as seen by Magnum Photographers. Na Belfast is de tentoonstelling vanaf 3 april tot en met 7 april 1998 in Amsterdam te zien.

Onder de titel Magnum fotografeert Israël, 1948-1998 presenteert het Joods Historisch Museum een keuze uit het werk van een dertigtal internationaal bekende fotojournalisten. Het is de derde tentoonstelling in een reeks van vier, waarin het museum aandacht besteedt aan het 50-jarig bestaan van Israël. Eerdere waren De belofte. Een video-installatie van Michal Shabtay en Een onbekend bestaan. Oriëntaalse joden van Centraal-Azië en de Kaukasus. De laatste in de serie, Tussen Jeruzalem en Tel Aviv. Foto's van Joel Kantor, opent op 13 juni 1998.

Sinds de stichting van de staat Israël in 1948 maakten vele Magnum-fotografen vaak persoonlijke getinte reportages over het wel en wee van het land. Een aantal gerenom-meerde namen zijn onder andere Robert Capa, George Rodger, David Seymour, Micha Bar Am, Erich Hartmann, Leonard Freed en James Nachtwey. Magnum heeft in de expositie niet getracht een volledig en objectief overzicht van de geschiedenis van de staat Israël te geven. In de ogen van de deelnemende fotografen is 50 jaar Israël een beeldverhaal vol contrasten geworden. Hun foto's weerspiegelen een persoonlijke visie op gecompliceerde gebeurtenissen en situaties uit een bewogen periode. Magnum fotografeert Israël, 1948-1998 staat borg voor fotojournalistiek van een zeer hoog artistiek gehalte en met een duidelijke individuele signatuur.

Sinds de oprichting in 1947 is Magnum diepgaand, veelvuldig en soms controversieel bij Israël betrokken. Robert Capa (1913-1954) en David 'Chim' Seymour (1911-1956), twee van de oprichters van Magnum, waren zelf joodse emigranten die ontsnapten aan het racisme van het vooroorlogse Oost-Europa. Zij identificeerden zich emotioneel met de duizenden nieuwe immigranten die in de beginperiode in Israël arriveerden en herkenden hun hoop en overtuiging. George Rodger, de Britse oprichter van Magnum, verdiepte zich in het lot van de Palestijnen toen zij de nieuwe staat ontvluchtten.

De laatste jaren richten Jim Nachtwey en Larry Towell zich op de underdog in hun strijd voor een eigen identiteit. Gedurende de afgelopen 50 jaar hebben fotografen als Leonard Freed en Patrick Zachmann zich beziggehouden met het dagelijkse leven van de bewoners van Israël. Zij laten iets zien van de zoektocht naar een eigen identiteit in relatie met de complexe realiteit van Israël. De stichting van de staat Israël begon met de pioniersgeest van emigranten, de overlevenden van de kampen, de hoop en het elan van een jonge staat. Daartegenover stond al spoedig het lot van de Palestijnse vluchtelingen en de oorlogen die de bevolking van de gehele regio teisterden. De Magnum-beelden van de veelkleurige bevolking vanuit alle windhoeken in Israël bijeengekomen, de vluchtelingenkampen van joden en Palestijnen, de spanningen, het geweld van oorlog en terreur en het onderliggende verlangen naar vrede zijn maar al te vaak iconen van hun tijd geworden.

De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door Pon's Automobielhandel BV, Teidem BV, het Sam Wagenaar Fonds, Kunst & Meer Waarde, het Centraal Israëlitisch Weeshuis in Nederland, de Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland en het prof.dr. Herman Musaph Fonds.

This site is also available in English.