Tentoonstelling

Het Oude Testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw

13 december 1991 t/m 30 maart 1992

Deze tentoonstelling over de weergave van oud-testamentische thema's in de schilderkunst van de 17e eeuw is een gezamenlijk project van het Israel Museum in Jeruzalem en het Joods Historisch Museum. De expositie sluit aan bij de grote  Rembrandttentoonstellingen die eind '91, begin '92 in Berlijn, Amsterdam (Rijksmuseum) en Londen plaats vonden. De tentoonstelling in het Joods Historisch Museum (13 december 1991 t/m 30 maart 1992) kon tot stand komen dankzij steun van de Stichting VSB Fonds/Verenigde Spaarbank.

Aan de hand van schilderijen, grafiek en tekeningen werd uitgelegd waarom en sinds wanneer oud-testamentische voorstellingen de muren van burgerhuizen en openbare gebouwen sierden, welke plaats die voorstellingen innamen en welke interpretaties zij kregen.
Interessant was ook om te zien of en hoe de dialoog en de onderlinge strijd tussen de diverse religieuze groeperingen invloed heeft gehad op de beeldtaal. Joden, katholieken, lutheranen en calvinisten keken nu eenmaal verschillend aan tegen dat deel van de bijbel dat voor allen de gemeenschappelijke oorsprong van hun geloof vormde. Misschien zochten kunstenaars wel naar oplossingen die voor al deze groepen acceptabel waren...

Het wetenschappelijk onderzoek dat aan deze tentoonstelling vooraf ging werd uitgevoerd door een werkgroep van de vakgroep Kunstgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen onder leiding van Prof. dr. C. Tümpel.

Het Oude Testament
Het Oude Testament 

Bij Uitgeverij Waanders te Zwolle zal ter gelegenheid van deze tentoonstelling een catalogus verschijnen onder de titel 'Het Oude Testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.

This site is also available in English.