Tentoonstelling

Gulle Gevers: Aanwinsten 1987-1992

3 april t/m 6 september 1992

Het Joods Historisch Museum vierde in 1992 een dubbel jubileum: het museum was vijf jaar gevestigd in het Hoogduits synagogencomplex en bovendien bestond het museum zestig jaar. Van 3 april tot en met 6 september 1992 werd ter gelegenheid van deze jubilea een tentoonstelling georganiseerd van de aanwinsten die het museum in de periode 1987-1992 heeft verworven.

Sinds de nieuwe behuizing in 1987 heeft het museum ruim 1800 aanwinsten, bestaande uit schenkingen, legaten en bruiklenen, mogen ontvangen. Uit deze aanwinsten is een keuze gemaakt, die een representatieve overzicht geeft van de verschillende verzamelgebieden van het museum.

Het oudste object in de tentoonstelling is een gouden ring met een diamant uit 1659, die waarschijnlijk gebruikt is bij een Sefardisch-joods huwelijk. Het meest recente werk is een tekening uit 1990, 'Le Radeau de la Meduse', van Ronny Abram, waarbij de strijd op leven en dood het centrale thema vormt. Daarnaast zijn ondermeer te zien een hedendaagse lamp van Jan Matthesius, gebruikt om volgens de voorschriften vóór Pesach resten gist op te sporen.

De tentoonstelling is een dankbetuiging aan allen die het museum de afgelopen vijf jaar met een schenking, legaat of bruikleen hebben verrijkt. 

This site is also available in English.