Tentoonstelling

Gekocht en gekregen. Recente aanwinsten Joods Historisch Museum

24 oktober 2003 t/m 11 januari 2004

Vanaf 24 oktober tot en met 11 januari 2004 waren in het Joods Historisch Museum ongeveer driehonderd recente aanwinsten te zien, variërend van oude foto's van de Amsterdamse jodenbuurt tot haute couture van Max Heymans. Het was een keuze uit de zesduizend objecten, foto's en documenten die het museum in de voorgaande zes jaar heeft gekocht en gekregen of in bruikleen heeft ontvangen. Veel van de stukken behoren tot de grote collecties van Jaap van Velzen en Arthur en Jetty Polak, maar ook voorwerpen uit kleinere (familie)verzamelingen werden getoond. De tentoonstelling illustreerde de bontheid van de collectie van het JHM en de veelzijdigheid van het Nederlands-joodse leven.

Het museum verzamelt (kunst)werken met Nederlands-joodse thema's van zowel joodse als niet-joodse kunstenaars en vervaardigers. Veel van de getoonde aanwinsten horen dan ook vanzelfsprekend thuis in de collectie, zoals een negenarmige kandelaar, een voorstudie van het schilderij De Joodsche Wetschrijver van Jozef Israëls, gravures van de Jodensavanne in Suriname, of een foto van een meisje in een joods weeshuis. Van andere objecten ligt de link met het Nederlandse jodendom op het eerste gezicht minder voor de hand. De flessen van likeurfabriek Van Perlstein bijvoorbeeld hebben niet zozeer een joods karakter, maar vertellen iets over het van oorsprong joodse bedrijf. En het bruidsensemble Winterbruid werd getoond omdat de bekende joodse modeontwerper Max Heymans het maakte.
 

Jetje, tekening van Ro Mogendorff (Collectie JHM, M8531)
Jetje, tekening van Ro Mogendorff (Collectie JHM, M8531)

De uiteenlopende aanwinsten waren in de tentoonstelling gerangschikt onder verschillende noemers, zoals kunstenaars, onderwijs, zorg en werk. Een belangrijk onderdeel vormde de Amsterdamse jodenbuurt. Hiertoe behoorden foto's en prentbriefkaarten, die afkomstig zijn uit de collectie Jaap van Velzen. Ze geven weer hoe de buurt, waar het Joods Historisch Museum nu is gevestigd, er in het begin van de twintigste eeuw uitzag en laten de vaak schrijnende armoede zien die onder de joodse bevolking heerste. De oude opnames zijn verwerkt in een diaprojectie. Daarnaast waren de etsen die de kunstenaar Max Liebermann in 1906 van de jodenbuurt maakte in de expositie opgenomen. Deze werken kwamen uit de collectie Arthur en Jetty Polak. Tegenover deze materiële getuigenis van 'wat eens was' waren foto's en objecten te zien, die meer vertellen over het hedendaagse joodse leven in Nederland.

This site is also available in English.