Tentoonstelling

Die ook…?! Oz Almogs beknopte Index Judaeorum. Kroniek van een culturele obsessie

14 februari t/m 9 juni 2003

De tentoonstelling in het Joods Historisch Museum was ontworpen door Kossmann & De Jong Exhibition Architects en was te zien van 14 februari t/m 9 juni 2003. 

Die ook...?! OZ ALMOGs beknopte Index Judaeorum: kroniek van een culturele obsessie toonde zo'n 350 portretten van beroemde en beruchte joden staan van A tot Z gerangschikt naast elkaar. De Israëlisch-Oostenrijkse kunstenaar Oz Almog schilderde deze (anti-)helden omdat ze joods zijn en dat fascineert hem. In zijn Kroniek van een culturele obsessie werpt hij de vervreemdende en provocerende vraag op wie en wat nu eigenlijk joods is en wat dat er toe doet.
Oz Almogs beknopte Index Judaeorum8
Met deze grote hoeveelheid portretten van joden toonde Oz Almog het brede spectrum dat volgens hem onder de noemer 'joods' gevat kan worden. Hij legt aan de bezoeker de vraag voor wat nou eigenlijk de overeenkomst zou kunnen zijn tussen bijvoorbeeld Anne Frank en Jezus, Job Cohen en Fred Astaire, Sjakie Swart en Albert Einstein, Frida Kahlo en Madeleine Albright. Tegelijkertijd geeft hij met deze expositie impliciet aan dat het indelen in categorieën nergens toe leidt. Met zijn uitdagende werk verwart Almog de kijker en rekent hij af met de vooroordelen die vaak nog steeds over de stereotiepe kenmerken van het joodse gezicht bestaan en met het idee dat je een jood gemakkelijk aan zijn of haar uiterlijk kunt herkennen.

 

Oz Almogs beknopte Index Judaeorum8
Oz Almogs beknopte Index Judaeorum

Oz Almog is een internationaal bekend kunstenaar, die de meest ongebruikelijke onderwerpen aanroert. Hij gebruikt zijn kunst als een vergrootglas waarmee de Westerse cultuur steeds methodisch onder de loep wordt genomen. Hoewel het vaak 'not done' is om in het openbaar iemands etnische of religieuze achtergrond te benoemen, houdt het veel mensen toch wel bezig. Ook bij joden is het een thema wanneer iemand een Nobelprijs of een Oscar wint: zou die joods zijn? De culturele obsessie van Almog houdt de bezoekers een spiegel voor: hun reacties zijn daarom minstens zo interessant als de portretten zelf.

Die ook...?! is het resultaat van een samenwerking met het Joods Museum in Wenen. De tentoonstelling was daar al eerder te zien, evenals in Beth Hatefutsoth, The Nahum Goldmann Museum of Jewish Diaspora, Tel Aviv.

This site is also available in English.