Tentoonstelling Face it! Oordelen op het eerste gezicht wint Nettie van Zwanenbergprijs

Het Joods Historisch Museum heeft met de interactieve tentoonstelling Face it! over beeldvorming en (voor)oordelen de Nettie van Zwanenbergprijs 2016 gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van € 5000 verbonden. Aanmoedigingsprijzen (€ 2500) werden toegekend aan de projecten Mo&Moos van Natascha van Weezel en Open Diensten van Tamara Benima. Aldus luidde het oordeel van de driekoppige jury onder voorzitterschap van Geert Corstens, oud-President van de Hoge Raad der Nederlanden.

De Nettie van Zwanenbergprijs wordt eens in de vijf jaar toegekend aan een positief sociaal of cultureel initiatief, dat de joodse identiteit en cultuur in haar relatie tot de Nederlandse samenleving versterkt. De prijs werd in 2011 voor het eerst uitgereikt ter ere van het 50-jarig bestaan van de gelijknamige stichting die in 1961 is opgericht ter nagedachtenis aan de toen overleden echtgenote van Dr Saal van Zwanenberg, oprichter van Organon in Oss.

De prijsuitreiking vond plaats op maandag 13 februari jl. in de Portugese Synagoge te Amsterdam. De voorzitter van de jury kon melden dat er 24 inzendingen waren, waarvan er 5 werden genomineerd voor de shortlist. Uit die 5 projecten heeft de jury de tentoonstelling Face it! uitgeroepen tot winnaar van de Nettie van Zwanenbergprijs 2016. Het betreft hier, aldus Corstens, een ‘even laagdrempelige als confronterende tentoonstelling, waar de bezoeker door middel van vragen aan het denken wordt gezet en in contact komt met vooroordelen, waarvan hij of zij zelf waarschijnlijk niet eens wist dat hij of zij ze had. Professioneel aangepakt en leerzaam voor iedereen met wat voor vooroordeel dan ook, waardoor zelfreflectie en een opener blik wordt gestimuleerd. Belangrijke waarden waar Nettie van Zwanenberg voor stond en de gelijknamige stichting nog steeds voor staat: insluiting in plaats van uitsluiting’.

Ook de 2 projecten, die de aanmoedigingsprijs kregen, hebben tot doel bruggen te slaan, vertrouwensbanden te smeden en een dialoog op gang te brengen tussen bevolkingsgroepen die weinig van elkaar weten.

De prijzen werden uitgereikt door Bart Schudel, kleinzoon van Nettie van Zwanenberg.

Voor meer informatie over de prijs en de stichting kunt u terecht bij Frank E. Hes, voorzitter van de stichting: 06 53893929, nettievanzwanenbergprijs@gmail.com.

This site is also available in English.