Joods Museum

Religie

Grote Synagoge

Het Jodendom is niet alleen een religie, Joden vormen ook een volk. Het Jodendom is de oudste van de drie grote wereldgodsdiensten met één God. In de indrukwekkende Grote Synagoge kom je alles te weten over de Joodse godsdienst en gebruiken. In deze vaste presentatie vind je originele voorwerpen uit het verleden, historische filmbeelden en geluidsopnames. Ook zie je er hoe Joden van nu vormgeven aan hun tradities.

Een belangrijk begrip in het Jodendom is tikoen olam. Letterlijk betekent dit ‘de wereld repareren’. Het is het bewustzijn dat je deel uitmaakt van een groter geheel en je de plicht hebt om goed voor je omgeving en anderen te zorgen. Het klinkt als iets dat iedereen zou moeten doen. In de Joodse religie wordt hier regelmatig heel bewust bij stilgestaan.   
 
Religieuze Joden volgen op sjabbat (vrijdag- tot zaterdagavond) een of meer erediensten in de synagoge, die door een rabbijn en een voorzanger geleid worden. Verder worden verschillende gebeurtenissen gezamenlijk in de synagoge gevierd, zoals geboortes, huwelijken en feestdagen als Rosj Hasjana en Poeriem.
 
In de Grote Synagoge (die niet meer als zodanig gebruikt wordt) kun je ervaren wat dit inhoudt. Neem plaats aan de lessenaars in de zaal en beleef via interviews, filmpjes en digitale reconstructies de Joodse tradities in diverse tijden: er zijn sfeerbeelden van voor de oorlog met persoonlijke fragmenten en herinneringen uit die tijd, maar ook hedendaagse visies op feestdagen en rituelen.  
 
De synagoge zelf is al ruim vier eeuwen oud. In 1671 was het de eerste synagoge in West-Europa die gewoon zichtbaar was voor iedereen en zelfs het straatbeeld bepaalde. In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw deels geplunderd. Alleen de marmeren Ark, waarin de Torarollen worden bewaard, is nog origineel. In het midden van de zaal zie je een reconstructie van de bima, het verhoogde platform waarop de voorganger voordraagt uit de Tora. De lessenaars rondom de bima zijn in plaats gekomen van de gebruikelijke synagogebanken.  
 
Verder vind je op de benedenverdieping een selectie van objecten die deel uitmaken van de rituelen in de synagoge, zoals de chanoekia, een grote kandelaar met negen armen, en Torarollen met rijkversierde Toramantels. De voorwerpen uit het verleden en de verhalen en beelden van vroeger en nu geven je een compleet beeld van de Joodse tradities.  

Wil je alles goed kunnen volgen, neem dan een audiotour mee bij de kassa.  

This site is also available in English.