Schenken van objecten

Het Joods Cultureel Kwartier beheert een omvangrijke en diverse collectie beeldende kunst, historische voorwerpen, documenten, boeken en films met betrekking tot de religie, kunst en cultuur van de Joden in Nederland. Jaarlijks groeit de verzameling met enkele honderden stuks, vooral dankzij particuliere schenkingen.

Objecten die in aanmerking komen voor de collectie van het Joods Cultureel Kwartier zijn:

  • (Kunst)voorwerpen, documenten, foto’s, publicaties en beeld- en geluidsopnamen die verband houden met de religieuze, culturele, sociale en economische geschiedenis van de joden in Nederland en de met Nederland verbonden gebieden. 
  • (Kunst)voorwerpen met een joods (aan Nederland gerelateerd) thema, vervaardigd door Joden in Nederland en – bij uitzondering – daarbuiten. 
  • (Kunst)voorwerpen met een Nederlands-joods thema, vervaardigd door niet-joodse Nederlanders. 
  • (Kunst)voorwerpen, documenten, foto’s, publicaties en beeld- en geluidsopnamen die betrekking hebben op het antisemitisme in Nederland; de vervolging van de joden in Nederland en de met Nederland verbonden gebieden. 
  • Herinneringsobjecten, objecten die de herinnering aan één van de meer dan 104.000 slachtoffers van de Sjoa die een band met Nederland hadden mogelijk maken. 

Schenkingen zijn onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar voor de belasting. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Als u een bijzonder object wil schenken kan het object worden getaxeerd en over een periode van 5 jaar worden geschonken. De schenker heeft gedurende deze periode jaarlijks een aftrekpost van 1/5 van de getaxeerde waarde. 

Heeft u iets waarvan u denkt dat het binnen de collectie van het museum past? Dan ontvangen we graag een bericht met een korte beschrijving van het voorwerp en foto’s.

Neem contact op via verwervingen@jck.nl

This site is also available in English.