Rondleiding in het

Nationaal Holocaust Museum i.o.

Vervolging en verzet

Het museum is in oprichting op een betekenisvolle locatie: de voormalige Hervormde Kweekschool. De crèche ernaast ving vanaf 1942 kinderen op, van ouders die zich moesten melden in de Hollandsche Schouwburg. Via de kweekschool ontsnapten vele kinderen aan de nazi’s en hun handlangers. Sinds mei 2016 toont het museum in kunstzinnige vorm de vele verhalen over de Holocaust en de periode erna.

Naast de wisselende tentoonstelling is in twee voormalige klaslokalen de tentoonstelling Kom vanavond met verhalen. Tastbare herinneringen uit het Joods Monument te zien. U kunt uw bezoek ook combineren met een bezoek aan de tegenovergelegen Hollandsche Schouwburg.

Lengte

1 uur

Prijs

€80 per uur per gids (excl. entree)

Groepsgrootte

Maximaal 15 leerlingen per gids

Reserveren voor een schoolgroep

Reserveren voor alle andere groepen

This site is also available in English.