Relevantie van I ASK

waarom juist nu?

Het versterken van onderling begrip en genuanceerd denken is in onze ogen een belangrijk middel om polarisatie in de samenleving tegen te gaan. Zodat we op constructieve wijze onze verschillen kunnen overbruggen en onze problemen kunnen oplossen. En wij denken dat musea daar een bijdrage aan kunnen leveren. Musea zijn namelijk bij uitstek plekken waar we begrip kunnen krijgen voor anderen en waar we nieuwe kennis opdoen die ons helpt om (nog) genuanceerder te gaan denken. 

In musea doe je kennis op over de geschiedenis. Of leer je die geschiedenis vanuit andere gezichtspunten bekijken. In musea word je blootgesteld aan andere culturen. Of leer je een kunstvorm waarderen. Wanneer je in een museum wordt  uitgenodigd om je eerder gevormde meningen te onderzoeken en om nieuwe informatie toe te laten, ook als die je meningen doet wankelen, dan wakkert dat nieuwsgierigheid, openheid en nuance in het denken verder aan.
 
En dat komt onze samenleving ten goede, juist nu. Het draagt bij aan de openheid voor verschillende stemmen, zodat we samen wijzer zijn. En aan het versterken van de inclusiviteit van onze samenleving, zodat mensen zich thuis en betrokken kunnen voelen, in het museum en daarbuiten. Aan een samenleving waarin verschillende meningen naast elkaar kunnen bestaan en op vreedzame wijze bediscussieerd kunnen worden. 

Dit vraagt van musea ook dat zij zelf open staan voor het gezichtspunt van hun bezoekers. Wanneer een museum zelf te zeer overtuigd is van een bepaald gelijk, dan ontkracht dit de uitnodiging aan bezoekers om zich open te stellen. Door in oprechte dialoog te treden, eigen vooroordelen te onderzoeken en samen met bezoekers ingewikkelde thema’s te verkennen, wordt het museum écht een plek waar wederzijds begrip kan toenemen.

I ASK is bedoeld om musea hierbij te ondersteunen. Het is een methode die de openheid van bezoekers én museumdocenten in rondleidingen en educatieve programma’s vergroot.

Terug naar overzicht

This site is also available in English.