Onze sponsoren

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Deelnemers aan de loterij maken kans op prijzen en steunen tegelijkertijd alle vormen van cultuur in Nederland: van molens tot concerten en van festivals tot musea.

Jaarlijks draagt de Bankgiro Loterij minimaal 40% van de totale inkomsten (€158,9 miljoen in 2018) bij aan 77 organisaties die werken op het terrein van cultuur en monumentenzorg in Nederland. Sinds 2012 kunnen deelnemers aan de BankGiro Loterij zelf aangeven voor welke culturele organisatie zij willen meespelen en dus naar wie de opbrengst van hun loten gaat.


V-FONDS
Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het V-fonds met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen. Meer informatie

Deutsche Bank
Deutsche Bank is al vele jaren een belangrijke aanbieder van diensten op het gebied van zakelijk investeren en bankieren in Nederland. Deutsche Bank Amsterdam is als actieve marktpartij vertegenwoordigd in menige adviescommissie van de Nederlandse Vereniging van Banken. Meer informatie

De Plantage
Het JCK maakt deel uit van de Plantage, een initiatief van vijftien culturele instellingen in de Plantage om het centrale deel van de Oostelijke Binnenstad te ontwikkelen tot een culturele trekpleister van formaat en een aantrekkelijk gebied voor cultuurtoeristen. Meer informatie: plantageamsterdam.nl.

Amsterdam Museums
Amsterdam Museums is de collectieve promotiecampagne van de musea die deelnemen aan het MOAM. De campagne bestaat uit een fraai vormgegeven gratis plattegrond van Amsterdam en een website. Beide zijn in eerste instantie bedoeld voor de buitenlandse toerist.

Museumnacht Amsterdam
In 2000 vond in Amsterdam de eerste Museumnacht plaats. Het oorspronkelijke idee voor de Museumnacht komt uit Berlijn, waar sinds tien jaar die Lange Nacht der Museen wordt georganiseerd. In 2003 is de organisatie verzelfstandigd en is de Stichting Museumnacht Amsterdam (n8) opgericht. Naast de Museumnacht houdt de stichting zich met meerdere projecten bezig die de collectieve marketing van de Amsterdamse musea bevorderen, zoals de nachtsalon en de MuseumMail. Meer informatie

Overleg Amsterdamse Musea (OAM)
Het OAM heeft tot doel een betere samenwerking tussen de musea en aanverwante instellingen onderling en tussen deze instellingen en andere maatschappelijke sectoren te bevorderen door directieoverleg over gemeenschappelijke beleidsmatige en zakelijke onderwerpen. Daarnaast vindt onderlinge uitwisseling van informatie plaats en is er gezamenlijke standpuntbepaling, bijvoorbeeld ten aanzien van tarieven, affichering en kunstenplanproblematiek. Meer informatie

This site is also available in English.