Onze sponsoren

BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij steunt goede doelen die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland en is daarmee de cultuurloterij van Nederland.

Dankzij haar ongeveer 750.000 deelnemers kan de BankGiro Loterij jaarlijks vele tientallen miljoenen euro's uitkeren aan ongeveer 60 musea en andere culturele instellingen in Nederland. Deze kunnen hiermee bijvoorbeeld belangrijke kunstwerken aankopen, die een bijzondere aanvulling zijn op hun collectie, of restauraties verrichten. Deelnemers van de BankGiro Loterij spelen elke maand mee voor € 8,75 waarvan de helft bestemd is voor culturele instellingen. De BankGiro Loterij is onderdeel van de Nationale Holding Goede Doelen Loterijen, waartoe ook de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij behoren.

Het JHM is sinds 1998 beneficiënt van de BankGiro Loterij en ontvangt jaarlijks een bedrag dat wordt besteed aan het aankopen van kunstwerken. In 2011 leverden de loterij activiteiten een recordoprengst voor de beneficiënten op van € 64.000.000. Het JHM en de Portugese Synagoge ontvingen tijdens het Goed Geld Gala 2012 een schenking van de BankGiro Loterij die ten bate komt van het budget voor nieuwe aanwinsten en de herinrichting van het Snoge-complex. Zonder hen zouden wij vele van onze initiatieven niet (goed) kunnen realiseren!

Bijna 60 miljoen euro voor cultuur
In 2010 groeide de inleg van de BankGiro Loterij naar 119.880.322,- euro. Hiervan draagt de loterij 50%, te weten 59.940.161,- euro af aan haar beneficiënten. Onder de 57 gesteunde instellingen bevinden zich musea zoals het JHM, Spoorwegmuseum, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Beeld en Geluid en Naturalis. Ook organisaties die zich inzetten voor restauratie en behoud van molens, industrieel erfgoed, historisch waardevolle huizen en voor cultuur in het algemeen (Prins Bernhard Cultuurfonds) worden ondersteund door de BankGiro Loterij. In het belang van kunst, cultuur en erfgoed in Nederland roept het JHM iedereen op deelnemer te worden van de BankGiro Loterij. Meer informatie 
V-FONDS
Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het V-fonds met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen. Meer informatie

Deutsche Bank
Deutsche Bank is al vele jaren een belangrijke aanbieder van diensten op het gebied van zakelijk investeren en bankieren in Nederland. Deutsche Bank Amsterdam is als actieve marktpartij vertegenwoordigd in menige adviescommissie van de Nederlandse Vereniging van Banken. Meer informatie

Plantage aan het Water
Het JHM maakt deel uit van Plantage aan het Water, een initiatief van vijftien culturele instellingen in de Plantage om het centrale deel van de Oostelijke Binnenstad te ontwikkelen tot een culturele trekpleister van formaat en een aantrekkelijk gebied voor cultuurtoeristen. Meer informatie

Amsterdam Museums
Amsterdam Museums is de collectieve promotiecampagne van de musea die deelnemen aan het MOAM. De campagne bestaat uit een fraai vormgegeven gratis plattegrond van Amsterdam en een website. Beide zijn in eerste instantie bedoeld voor de buitenlandse toerist.

Museumnacht Amsterdam
In 2000 vond in Amsterdam de eerste Museumnacht plaats. Het oorspronkelijke idee voor de Museumnacht komt uit Berlijn, waar sinds tien jaar die Lange Nacht der Museen wordt georganiseerd. In 2003 is de organisatie verzelfstandigd en is de Stichting Museumnacht Amsterdam (n8) opgericht. Naast de Museumnacht houdt de stichting zich met meerdere projecten bezig die de collectieve marketing van de Amsterdamse musea bevorderen, zoals de nachtsalon en de MuseumMail. Meer informatie

Overleg Amsterdamse Musea (OAM)
Het OAM heeft tot doel een betere samenwerking tussen de musea en aanverwante instellingen onderling en tussen deze instellingen en andere maatschappelijke sectoren te bevorderen door directieoverleg over gemeenschappelijke beleidsmatige en zakelijke onderwerpen. Daarnaast vindt onderlinge uitwisseling van informatie plaats en is er gezamenlijke standpuntbepaling, bijvoorbeeld ten aanzien van tarieven, affichering en kunstenplanproblematiek. Meer informatie

This site is also available in English.