Meedoen met je woonplaats?

Heb je interesse om Open Joodse Huizen ook in jouw woonplaats te organiseren? Het Joods Cultureel Kwartier blijft graag op de hoogte. Aarzel niet om contact op te nemen als je vragen hebt, openjoodsehuizen@jck.nl 

Hoe organiseer je Open Joodse Huizen? 
Begin met het samenstellen van een werkgroep met andere particulieren en/of lokale organisaties in jouw woonplaats. Breng vervolgens met de werkgroep zoveel mogelijk informatie over Joodse gezinnen in jouw stad of dorp in kaart. Hoeveel waren dat, waar woonden ze? Is er iets over hen bekend? Wie zou meer over hen kunnen vertellen? Als je weet waar ze woonden, kan je contact leggen met de huidige bewoners. Soms zijn die al bezig met de geschiedenis van hun huis en de voormalige Joodse bewoners. 'Toen ik voor de eerste keer aanbelde bij een Joods huis, vond ik dat lastig', vertelt Natasja de Boo van de werkgroep Haarlem, '... maar ik merkte al snel dat mensen meestal echt openstaan voor deze manier van herdenken en vaak weten ze al het een en ander over de geschiedenis van hun huis.' 

Wat doet een werkgroep? 
Een werkgroep inventariseert en legt contacten. Als duidelijk is welke adressen meedoen en met de deelnemers het inhoudelijke programma is vastgesteld, stelt zij vervolgens een Open Joodse Huizen programma samen. Bij de organisatie komen ook praktische zaken kijken, zoals het maken van een tijdsschema en het benaderen van vrijwilligers voor de ondersteuning tijdens de Open Joodse Huizen dag(en). 

Het inhoudelijke programma 
De eerst aangewezenen om tijdens Open Joodse Huizen op locatie het verhaal van de Joodse bewoners te vertellen, zijn de getuigen of hun nazaten. Maar ook verzamelaars van verhalen, zoals (vrijetijds-)historici, kunnen geschikte verhalenvertellers zijn. Ben je een bewoner van een Joods huis, dan kan je er ook voor kiezen je zoektocht naar het Joodse verleden van je huis tot onderwerp te maken en daarover te vertellen. 

Behalve het vertellen van verhalen kunnen ook muziek, het voorlezen van brieven of gedichten of fragmenten uit boeken en andere uitingen passend zijn bij de sfeer van herdenken en het verhaal van het huis. En niet alleen woonhuizen, maar ook andere plekken die een belangrijke rol speelden in het Joodse leven kunnen als locatie dienen voor de herdenking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (voormalige) bibliotheken, (boek)winkels, scholen, synagogen en ziekenhuizen.

Praktische zaken 
Open Joodse Huizen speelt zich in principe af in woonhuizen, dus op privé locaties. Dat betekent dat bewoners en bezoekers zelf verantwoordelijk zijn voor een WA-verzekering. Een privé locatie betekent ook dat er geen evenementen vergunning nodig is en dat er geen BHV'er aanwezig hoeft te zijn. Voor de veiligheid wordt meestal de lokale politie geïnformeerd met de precieze adressen waar Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet dat jaar plaatsvindt. De lokale werkgroep informeert de politie in overleg met het Joods Cultureel Kwartier. 

 

This site is also available in English.