J.J. Allanstraat 184, Westzaan

22 april 13.30 en 15.00 uur

De familie Valk van de J.J. Allanstraat 184 heeft onderduikers onderdak gegeven. Salo Muller heeft enige tijd op dit adres gewoond. Ook het gezin Johannes (‘Jo’) Theodorus Sealtiël en Fanny Heidenreich  met Johannes (‘Joop’) Jacobus (Amsterdam, 4-7-1926). Jo leerde vanaf zijn 14e voor onderwijzer. Hij zat altijd te studeren in zijn kamertje op de zolder van het huis aan de Govert Flinckstraat. Zijn opleiding kostte 500 gulden per jaar en om dat te kunnen betalen deed zijn moeder schoonmaakwerk. Zo kon hij ‘onderwijzer L.O.’ (Lager Onderwijs) worden. In 1921 werd hij meester aan de protestants-christelijke school van Westzaan. Omdat hij, zoals dagblad De Typhoon het in 1948 verwoordde, ‘een warm voorstander van de moderne richting in het onderwijs’ was, ontstonden er af en toe conflicten op school. Toch zou Jo Sealtiël het er 27 jaar volhouden. Hans Valk van de familie heeft nog les gehad van hem. Dirk Kit vertelt hier het verhaal. Zijn schoonouders boden in de oorlog onderdak aan het gezin. 

This site is also available in English.