Het ontstaan van I ASK

in dialoog gaan met elkaar

Rondleiders spelen een hoofdrol in het contact met het publiek. Binnen een museumorganisatie heeft niemand zoveel direct met bezoekers te maken als zij. Binnen het Joods Historisch Museum wordt in de negentiger jaren voor het eerst de vraag gesteld wat wij eigenlijk met onze rondleidingen teweeg willen brengen. Is dit een zuivere overdracht van kennis? Of is er nog meer belangrijk?

Informeren
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, besluiten medewerkers van het Joods Cultureel Kwartier om visiebijeenkomsten te gaan organiseren. Daar komt in naar voren dat wij als vanzelfsprekend werken vanuit een visie om bezoekers te informeren over de Joodse cultuur. Onze rondleiders hebben uitgebreide kennis over het Jodendom en de collectie en spelen voornamelijk een zendende rol. Wat de bezoekers van die kennis mee naar huis toe nemen en welke gedachten tijdens rondleidingen in hun omgingen? Daar hield het Joods Cultureel Kwartier zich tot op dat moment nauwelijks mee bezig... 

In dialoog
Dit staat in schril contrast met de zienswijze van hedendaagse musea, zoals die van het Joods Cultureel Kwartier. Zij zijn niet alleen instituten die jou vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Tegenwoordig zijn het vooral plekken waar je wordt uitgenodigd om je te verdiepen, ontwikkelen en onderzoek doet naar eigen meningen en aannames. Musea kunnen een actieve rol bekleden door in dialoog te treden met hun bezoekers. Door nieuwsgierig te zijn naar wat museumobjecten bij hen teweeg brengen. En door zelf meer te weten te komen over hoe jij als bezoeker naar onderwerpen kijkt.

Joodse traditie
Tot slot refereert I ASK ook aan de Joodse traditie waarbinnen het stellen van vragen als een waardevol goed is. Vragen zijn nooit ‘dom’ maar door te vragen word je wijs. Bij vragen hoort vanzelf het luisteren naar een antwoord en het integreren van andere meningen. Tot onze blijdschap wordt die opvatting door veel andere musea omarmd. Het professionaliseren van het rondleiderswerk met een I ASK training gebeurt inmiddels volop bij collegamusea. 

Een museum is allang niet meer alleen een bewaarplaats voor kunst, objecten en historische kennis. Hedendaagse musea staan midden in de maatschappij en nemen hun publiekstaken zeer serieus.
Emile Schrijver, algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier

Terug naar overzicht

This site is also available in English.