De collectie van de Portugese Synagoge

De eerste joodse gemeenten in Nederland brachten in de 17e eeuw ceremoniële objecten bijeen ter verfraaiing van de Tora en voor gebruik in de eredienst. Deze objecten vormen de oudste objecten in de collectie van de Portugese Synagoge. In de ruim vier eeuwen van haar bestaan groeide deze collectie tot ruim achthonderd ceremoniële objecten van zilver en textiel. Topstukken van edelsmeedkunst uit de zeventiende en achttiende eeuw en schitterende mantels van zijde en goud brokaat getuigen van de welvaart en vele internationale contacten van deze gemeente in haar grootste bloeiperiode.

De diversiteit van materialen en technieken toont de mondiale handelscontacten van de Portugese joden in Amsterdam en de manier waarop individuele schatten werden herbestemd voor gemeenschappelijk gebruik in de synagoge. Zijde, brokaat, linnen en katoenen modestoffen die vrijwel voorbehouden waren aan adel en clerus, vonden hun weg naar de collectie die sindsdien op deze locatie bewaard en gekoesterd is. Zowel de zilveren en gouden gebruiksvoorwerpen als de textilia beslaan de hele staalkaart van de vooral Nederlandse kunstnijverheid, terwijl ze elk afzonderlijk dankzij opschriften tevens verwijzen naar de joodse schenkers.

Het geheel biedt een uniek overzicht van de cultuurgeschiedenis van deze gemeenschap, die tot de oudste culturele en religieuze minderheden in ons land behoort. Nergens in de wereld is een dergelijke collectie ceremoniële joodse voorwerpen zo compleet op de oorspronkelijke locatie bewaard gebleven als in de Amsterdamse Portugese Synagoge. In 2003 werd de gehele collectie opgenomen op de lijst van de Wet tot Behoud Cultuurbezit, waarmee haar erkenning als bijzonder Nederlands erfgoed formeel is gemaakt.

Meer over de Portugese Synagoge

This site is also available in English.