Charlotte Salomon - meer in Kenniscentrum

 

Er is meer over Charlotte Salomon te vinden in het Kenniscentrum van het Joods Cultureel Kwartier.

Al het materiaal is in het Kenniscentrum te raadplegen, de foto’s en de documenten zijn (gedeeltelijk) online te bekijken.

Bekijk de foto’s (van Charlotte, haar familie en naasten)

Boeken, artikelen en catalogi over Charlotte Salomon

Beredeneerde bibliografie over het werk van Charlotte Salomon

Documenten (brochures, tentoonstellingsmateriaal, brieven, etc.)

Audiomateriaal (interviews, radiouitzendingen)

Videomateriaal (televisie-uitzendingen, documentaires)

 

Het interview met Albert en Paula Salomon uit 1963 voor het Pariser Journal staat online:

 

 

 

 

This site is also available in English.