Bruiklenen

Een bruikleen vragen aan het Joods Museum

Bruiklenen

Het Joods Cultureel Kwartier (JCK) tracht om zoveel mogelijk van de eigen collectie ook elders te kunnen laten zien en hanteert een ruimhartig bruikleenbeleid. Voorwaarden zijn dat de aanvragende instelling voldoet aan de bruikleenvoorwaarden en dat de aangevraagde objecten beschikbaar zijn. 

Het JCK onderschrijft de uitgangspunten ‘slimmer lenen’ van de Museumvereniging.

Aanvraag
Een verzoek tot bruikleen dient minimaal zes maanden voor aanvang van de gewenste bruikleenperiode ingediend te worden. De bruikleenperiode start twee weken voor de openingsdatum van een tentoonstelling. Alleen schriftelijke verzoeken worden in behandeling genomen. 

Bruikleenaanvragen kunnen niet altijd gehonoreerd worden. Daarom is het verstandig ruim vóór de officiële aanvraag onderzoek te doen naar onze collectie via deze website. Eventuele vragen kunnen beantwoord worden via collectiebeheer@jck.nl 

Voorwaarden en kosten
Neem voor u een officieel verzoek tot bruikleen doet eerst de voorwaarden door om te kunnen toetsen of uw instelling aan de gevraagde voorwaarden voor bruikleen kan voldoen. U kunt ze hier downloaden.

Het Joods Cultureel Kwartier vraagt geen bruikleenvergoeding. Wel moet een bruikleennemer rekening houden met kosten voor:

 • Transport door een erkend kunsttransporteur.
 • Verzekering van de werken tijdens transport en verblijf.
 • Verpakkingsmateriaal.
 • Indien van toepassing: kosten voor conserverings- of restauratiebehandelingen. De kosten hiervan worden vooraf medegedeeld.
 • Indien van toepassing: kosten voor vervoer, hotel met ontbijt en per diem voor de koerier.

Voor reizende tentoonstellingen gelden andere afspraken.

Officiële aanvraag
Een officiële bruikleenaanvraag bestaat uit:

 • Naam en adres en tekenbevoegde van de aanvragende instelling. 
 • Naam en contactgegevens van de contactpersoon.
 • Titel en data van de tentoonstelling.
 • Onderbouwing van de aanvraag.
 • Lijst van de aangevraagde objecten met inventarisnummers.
 • Een faciliteiten rapport van de aanvragende instelling, bij voorkeur volgens het model van het AAM (American Association of Museums). Het faciliteiten rapport wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Klimaatgegevens van de ruimte waar het werk tentoongesteld zal worden uit dezelfde periode als de bruikleenperiode. 

De getekende aanvraag is gericht aan de algemeen directeur van het JCK, dhr. Emile Schrijver, en wordt digitaal verstuurd aan secretariaat@jck.nl

Het JCK streeft ernaar om binnen twee maanden uitsluitsel te kunnen geven over de aanvraag.
 

De bruikleenvoorwaarden zijn ook als PDF te downloaden, klik hier.

This site is also available in English.