Belastingvoordeel bij steunen

Als u geeft doet u ons een groot plezier en tevens kunt u hier uw belastingvoordeel mee doen. Onze instelling is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zodoende is over schenkingen geen schenkingsrecht verschuldigd.

Een eenmalige schenking en een periodieke schenking verdeeld over minimaal vijf jaar, zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Rijksoverheid wil giften aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. Dit betekent dat u uw gift met 25% mag verhogen. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,-.

Gedetailleerde informatie over schenkingen en de multiplier vindt u op de website van de Belastingdienst onder  Privé > Inkomstenbelasting > Aftrekposten, boxen en tarieven > Giften (of klik hier). Hier kunt u ook de verplichte Overeenkomst periodieke giften downloaden.

This site is also available in English.