Begunstigers Nationaal Holocaust Museum en Hollandsche Schouwburg

Brede maatschappelijke steun uit binnen- en buitenland.

De wervingscampagne voor de realisering van het Nationaal Holocaust Museum die we in 2016 startten, hebben wij inmiddels afgerond. We verwierven bijdragen van onder andere het Ministerie van VWS, gemeente Amsterdam, de Duitse Bondsdag, VriendenLoterij, Mondriaan Fonds in het kader van de regeling van het kabinet ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, BPD Cultuurfonds, de NS, Philips, De Nederlandsche Bank en diverse kleine fondsen. Heel bijzonder zijn de bijdragen van de Governors uit Nederland, de Verenigde Staten en Israël. Deze particuliere donateurs schonken ieder minimaal € 100.000, gaven het goede voorbeeld aan anderen en brachten tot nu toe een bedrag van € 4 miljoen bijeen.

Het is nog altijd mogelijk om bij te dragen via NL08ABNA0432031820 t.n.v. Stichting Hollandsche Schouwburg.

Klik hier voor meer informatie over doneren.

HET NATIONAAL HOLOCAUST MUSEUM WORDT MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ BIJDRAGEN VAN: 

OVERHEDEN: 

Ministerie van VWS / Gemeente Amsterdam / Provincie Noord-Holland / Ministerie van Justitie & Veiligheid.

PRIVATE FONDSEN EN DONATEURS NEDERLAND: 
VriendenLoterij / vfonds / Stichting Eekhoorn Fonds / Stichting ’t Trekpaert / Stichting Pieter Bastiaan / Donatie uit de nalatenschap van D.E. Stibbe & A. Stibbe-Peereboom / Janivo Stichting / EDLI Foundation / Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland / Michael Kahn / R.A. Cirpka-van der Wolf / Fonds Erfpachtgelden gemeente Amsterdam / Prins Bernhard Cultuurfonds / donatie ter nagedachtenis aan Bram & Elly Hertzberger / Ars Donandi Koster de Wolff fonds / Stichting Huisman Vredes Fonds / BPD Cultuurfonds / Stichting Democratie en Media / Mondriaan Fonds (initiatiefregeling kabinet i.k.v. 75 jaar vrijheid)/ Fundatie van den Santheuvel, Sobbe / Stichting RCOAK / Stichting Levi Lassen / VSBfonds / Hilleel Moerel Stichting / Stichting Makaria / Sonja de Lange / Frans en Wiveka Elion-Gerritzen / Stichting Baron van Hugenpoth tot Aerdt / Nijkerk Holding BV / De heer R. Norg / Fondsen die anoniem wensen te blijven.

PRIVATE FONDSEN EN DONATEURS USA:
Andrew & Ann Tisch Foundation / Lantos Foundation / Marei von Saher / The Harry and Jeanette Weinberg Foundation / Ellen Mendel / Carol Neuberger / Goldberg / Nash Family Foundation / Ben & Cindy Golub / Michael & Lynne Wolitzer / Philip Friedmann Family Charity Foundation / Foundation for the Jewish Historical Museum in Amsterdam / Conference on Jewish Material Claims against Germany / Morton H. Meyerson Family Foundation / Louis Briller Trust. 

BEDRIJVEN: 
De Nederlandse Spoorwegen / Philips Electronics Nederland BV / De Nederlandsche Bank / Maison de Bonneterie.

GOVERNORS NEDERLAND: 
Stichting Will en Rita Jaeger Fonds / Mariette & Wim Koster-Herz / Salomon Stichting / Mozes A. Staszewski Amsterdam / Rob van den Bergh / Joop & Renée Krant / Jaap & Tineke Meijers / Ernst Nijkerk / Max en Lia Léons / Herman en Rosetta Musaph-Andriesse / Drs. C. van Zadelhoff Fonds / Livia en Robert Baruch-Kapusta / En Governors die anoniem wensen te blijven.

GOVERNORS USA:
Ulrika Grünwald Citron & Joel Citron / Anna Markus / Abey & Arianne Wijnperle / The Streisand Foundation / Premselaar Family Foundation / Harry Krakowski / The Naomi Weidner Trust.

GOVERNORS ISRAËL: 
Betty Bausch-Polak / Doron, Marianne & Naomi Livnat / En Governors die anoniem wensen te blijven.

FONDSEN EN OVERHEDEN DUITSTALIGE LANDEN:
Bundesrepublik Deutschland Auswärtiges Amt  (Duitsland) / Anne Frank Fonds Basel (Zwitserland).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Soer, hoofd Development, 020-5310364 of anita.soer@jck.nl

This site is also available in English.