Begunstigers Nationaal Holocaust Museum en Hollandsche Schouwburg

Brede maatschappelijke steun uit binnen- en buitenland.

De wervingscampagne voor de realisering van het Nationaal Holocaust Museum die we in 2016 startten, heeft intussen een bedrag van bijna € 18 miljoen opgeleverd. Deze € 18 miljoen komt tot stand dankzij bijdragen van onder andere het Ministerie van VWS, Fonds erfpachtgelden van de gemeente Amsterdam, Prins Bernhard Cultuurfonds en diverse kleine fondsen. Heel bijzonder zijn de bijdragen van de Governors uit Nederland, de Verenigde Staten en Israël. Deze particuliere donateurs schonken ieder minimaal € 100.000, gaven het goede voorbeeld aan anderen en brachten tot nu toe een bedrag van € 3,5 miljoen bijeen, wat de komende weken hopelijk nog zal worden aangevuld. 

Ook kregen we de steun van bedrijven in Nederland, overheden, particuliere fondsen en maatschappelijke organisaties uit de Verenigde Staten, Zwitserland en Duitsland. 

HET NATIONAAL HOLOCAUST MUSEUM WORDT MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ BIJDRAGEN VAN: 

OVERHEDEN: 

Ministerie van VWS / Gemeente Amsterdam.

PRIVATE FONDSEN EN DONATEURS NEDERLAND: 
vfonds / Stichting Eekhoorn Fonds / Stichting ’t Trekpaert / Stichting Pieter Bastiaan / Donatie uit de nalatenschap van D.E. Stibbe & A. Stibbe-Peereboom / Janivo Stichting / Abraham Stichting / EDLI Foundation / Stichting collectieve maror-gelden Nederland / Michael Kahn / R.A. Cirpka-van der Wolf / Fonds Erfpachtgelden gemeente Amsterdam / Prins Bernhard Cultuurfonds / Sophie Rosenthal Vereeniging / Ter nagedachtenis aan Bram & Elly Hertzberger / Ars Donandi Koster de Wolff fonds / Stichting Huisman Vredesfonds / BPD Cultuurfonds / Fondsen die anoniem wensen te blijven.

PRIVATE FONDSEN EN DONATEURS USA:
Andrew & Ann Tisch Foundation / Lantos Foundation / Marei von Saher / The Harry and Jeanette Weinberg Foundation / Ellen Mendel / Carol Neuberger / The Streisand Foundation / Goldberg / Nash Family Foundation / Familie Brille / Ben & Cindy Golub / Michael & Lynne Wolitzer / Philip Friedmann Family Charity Foundation / Harry Krakowski / Foundation for the Jewish Historical Museum in Amsterdam / Claims Conference, Conference on Jewish Material Claims against Germany.

BEDRIJVEN: 
De Nederlandse Spoorwegen / Philips Electronics Nederland BV / De Nederlandsche Bank / Maison de Bonneterie.

GOVERNORS NEDERLAND: 
Stichting Will en Rita Jaeger Fonds / Mariette & Wim Koster-Herz / Salomon Stichting / Mozes A. Staszewski Amsterdam / Rob van den Bergh / Joop & Renée Krant / Jaap & Tineke Meijers / Ernst Nijkerk / Max en Lia Léons / Herman en Rosetta Musaph-Andriesse / Drs. C. van Zadelhoff Fonds / Livia en Robert Baruch-Kapusta / En Governors die anoniem wensen te blijven.

GOVERNORS USA:
Joel & Ulrika Citron Family Foundation / Anna Markus / Abey & Arianne Wijnperle / Premselaar Family Foundation.

GOVERNORS ISRAËL: 
Betty Bausch-Polak / En Governors die anoniem wensen te blijven.

FONDSEN EN OVERHEDEN DUITSTALIGE LANDEN:
Anne Frank Fonds Basel (Zwitserland) / Bundesrepublik Deutschland Auswärtiges Amt.

This site is also available in English.