Keti Koti Tafel : Zijn joden wit?

maandag 12 juli, aanvang 19.00

Zijn joden wit? - een persoonlijke dialoog in divers gezelschap aan de Keti Koti Tafel.

Joods zijn betekent vrijwel altijd en overal dat je tot een minderheid behoort en zoals we weten lopen joden daardoor het risico om slachtoffer van antisemitisme en discriminatie te worden. Bovendien staan joden elke sjabbat stil bij hun bevrijding uit de slavernij in faraonisch Egypte. Die historische ervaringen hebben veel joden gemotiveerd om solidair te zijn met andere minderheden die onderdrukt werden of worden en om mee te strijden voor gelijke rechten voor iedereen. Zo waren joden in de VS nauw betrokken bij de civil rights movement en de strijd tegen anti-zwart racisme. 

Desalniettemin stelt deze tentoonstelling de vraag: Zijn joden wit? Immers, joden zijn niet altijd als jood herkenbaar en kunnen tijdelijk opgaan in hun omgeving, waardoor ze dan ontsnappen aan discriminatie en antisemitisme. Of je als jood als minderheid opgemerkt wordt, is dan ook deels afhankelijk van de sociale context waarin je je bevindt en deels van de wijze waarop je de eigen joodse identiteit wil uitdragen, bijvoorbeeld. Soms zal een jood tot de witte meerderheid gerekend worden, soms op een discriminerende manier behandeld worden zoals dat ook personen van kleur overkomt. Die veranderlijke situatie zorgt er ook voor dat er niet altijd vanzelfsprekende solidariteit van andere minderheden met joden is - immers, joden maken soms deel uit van de machtige meerderheid. 

Omgekeerd wordt de joodse solidariteit in sommige gevallen juist gemist door andere minderheden. De redenen voor die uitblijvende solidariteit lopen uiteen, afhankelijk van de strijd of het protest waarvoor een beroep op die solidariteit wordt gedaan. Dat beroep leidt bovendien vaak tot meningsverschillen binnen de joodse gemeenschap, onder meer over de lessen die joden zouden moeten trekken uit hun eigen historische ervaringen. 

Al met al zal de beantwoording van de vraag Zijn joden wit? dus veelal afhangen van de persoonlijke ervaringen, emoties en inzichten van de individuele bezoeker. Deze staan dan ook centraal in de Keti Koti Tafel, een ‘invented tradition’ waaraan sinds 10 jaar zo’n 15.000 deelnemers hebben deelgenomen. Geïnspireerd op de joodse sedertafel, dragen rituelen, een gezamenlijk maaltijd en muziek bij aan een veilige en vertrouwde omgeving voor persoonlijke dialogen over racisme, discriminatie, vooroordelen en andere onderwerpen die verband houden met ons gedeelde slavernijverleden. Ter gelegenheid van de tentoonstelling Zijn joden wit? zal een diverse groep deelnemers (met verschillende kleuren, zowel joods als niet-joods) aan deze Keti Koti dialoogtafel met elkaar deze beladen vraag bespreken en op zoek gaan naar de uiteenlopende en soms pijnlijke antwoorden op deze vraag. 

Locatie: 
Museumcafé
Joods Historisch Museum 
Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam

Datum: maandag 12 juli
Tijd: aanvang 19.00
Taal: Nederlands 

 

This site is also available in English.