Van migratie tot integratie

Onderwijsprogramma

Thuis in een ander land

Ontdek het verhaal van Joodse migranten die in de 17e eeuw naar Nederland kwamen. Waarom kwamen ze hiernaartoe? Namen ze eigen tradities mee? En hoe ging hun integratie in zijn werk? 

Met een opdrachtenboekje in de hand volg je een route langs tentoonstellingen in drie verschillende zalen. Via vragen, bespiegelingen, tekenopdrachten en een woordzoeker leer je over Joodse cultuur, religie en geschiedenis.

Voor wie?

Voor: Voortgezet onderwijs (onderbouw)
Duur
: 1 uur
Groepsgrootte
: Maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders
Kosten
: € 300,00 inclusief entree

Doe een aanvraag

Wat leer je?

Dit programma sluit aan bij geschiedenis, maatschappijleer, levensbeschouwing en burgerschap en is zelfstandig door leerlingen in teams te doen.

 • Je reflecteert op actuele thema's als migratie, acceptatie, religie en integratie. 
 • Je discussieert hierover met je klasgenoten.
 • Je legt verbanden tussen migratie en integratie vroeger en nu.

Wat gaan jullie doen?

In dit zelfstandige programma onderzoeken jullie in teams migratie, acceptatie, religie en integratie.

Ontvangst in het Joods Museum

5 min

Start interactieve route

Bezoek de religiezaal

20 min

Bezoek de geschiedeniszalen 1600-1900 en 1900-nu

30 min

Vertrek uit het Joods Museum

5 min

Iets voor jouw klas?

Veelgestelde vragen

Om je zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben we de meest gestelde vragen alvast op een rij gezet.

 • De leerlingen leren zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken (kerndoel 1, Nederlands).
 • De leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen (kerndoel 5, Nederlands).
 • De leerlingen leren een mondelinge presentatie te geven (kerndoel 7, Nederlands).
 • De leerlingen leren verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan hun belangstelling tegemoet komen en hun belevingswereld uitbreiden (kerndoel 8, Nederlands).
 • De leerlingen leren betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan (kerndoel 36, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren een kader van tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen:
  • Tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
  • Tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
  • Tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
  • Tijd van wereldoorlogen (1900 - 1950)
  • Tijd van televisie en computer (1950 - heden).
 • De vensters van de canon van Nederland dienen hierbij als uitgangspunt (kerndoel 37, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen. Ze leren daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken (kerndoel 40, mens en maatschappij).
 • De leerlingen leren over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leren eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leren de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (kerndoel 43, mens en maatschappij).

In dit programma gaan leerlingen zelfstandig in het museum aan de slag. Ze hebben weinig begeleiding van een (museum)docent nodig.

Ja. Geef in je reservering aan met hoeveel klassen je komt, dan helpen wij je dit soepel te laten verlopen.

Omgaan met antisemitisme of racisme in de klas is lastig. Desondanks is het belangrijk zoveel mogelijk op discriminerende opmerkingen te reageren. Negeer je ze, dan kan dit worden opgevat als toestemmen. Jij stelt de norm.

In onze training Holocausteducatie leren we je hoe je op een goede manier omgaat met antisemitisme of racisme in de klas.

Bekijk de training.

Handig om te weten

Ben je overtuigd? Alvast wat praktische informatie om jullie bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In het Joods Museum is het verplicht je jas en/of tas achter te laten in de garderobe of de kluisjes. Tasjes kleiner dan A5-formaat mogen mee naar binnen.

Amsterdamse vso-scholen kunnen gratis gebruik maken van bus- en bootvervoer door De Cultuurbus. De Cultuurbus brengt je klas niet alleen gratis naar het Joods Cultureel Kwartier, maar naar alle culturele instellingen in Amsterdam.

Je kunt dit programma op twee manieren betalen:

 1. Bij aankomst in het museum aan de kassa (pin of creditcard).
 2. Via een factuur.

Geef in je reservering aan welke betaalmethode je voorkeur heeft.

Meer informatie

Anne van Keulen

Onderwijsadviseur