Looted Symposium

Programma
vanaf 9 september

Op 9 en 10 september 2024 vindt in het auditorium van het Rijksmuseum het symposium van de Arbeitskreis Provenienzforschung e.V. (internationale beroepsvereniging herkomstonderzoek) plaats. Centraal staat de impact van onvrijwillig bezitsverlies en de veranderende betekenis van kunst, boeken en Joodse rituele voorwerpen na de roof.

Dit programma is een samenwerking tussen tussen de Arbeitskreis Provenienzforschung e.V., het Rijksmuseum, het Joods Cultureel Kwartier en Sotheby’s als onderdeel van de tentoonstelling Beroofd.

Het symposium Beroofd wordt mede mogelijk gemaakt door de European Unie, Arbeitskreis Provenienzforschung e.V., Vfonds, Mondriaan Fonds en Sotheby’s.

Mede-gefinancierd door de Europese Unie

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.