Kunst voor das Reich

Lezing
30 augustus

Ontdek de lang verborgen geschiedenis achter de Belgische nazi-roofkunst tijdens de lezing van journalist en germanist Geert Sels. Deze lezing is tot stand gekomen in samenhang met de tentoonstelling Beroofd, die het verlies van Joods cultuurbezit in Nederland belicht.

Na acht jaar archiefwerk in binnen-en buitenlandse archieven schreef Standaard-journalist Geert Sels ‘Kunst voor das Reich’. Bijzonder; dit is het eerste boek waarin de geschiedenis van de nazi-roofkunst uit België in al zijn aspecten wordt beschreven. Het boek was een succes en werd snel vertaald in het Frans, en er verschenen artikelen over het boek in tijdschriften als Le Monde, The Guardian, NRC Handelsblad en Journal des Arts.

Aan de hand van beeldmateriaal en archiefdocumenten laat Sels zien hoe privéverzamelaars, kunsthandelaars en grote veilinghuizen meegingen in het nazi-programma. Dé ontdekking is dat veel kunst uit België via een omweg naar nazi-Duitsland werd gebracht. Daardoor zijn er nog altijd schilderijen in onder andere Nederland en zelfs Jekaterinenburg die na de oorlog naar België hadden moeten terugkeren. Waar hangen de Colijn de Coter en de Frans Francken die Hermann Goring in Hotel Métropole in Brussel kocht?

Toegang: museumticket + € 5,00

Mede-gefinancierd door de Europese Unie

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.