Naoorlogs rechtsherstel

Lezing
26 september

Luister mee naar de lezing van Christiaan Ruppert over zijn onderzoek over het naoorlogs rechtsherstel. Deze lezing is tot stand gekomen in samenhang met de tentoonstelling Beroofd, die het verlies van Joods cultuurbezit in Nederland belicht.

Het onderzoek begint met het belichten van de positie van het Nederlandse Beheersinstituut en haar autonome positie binnen de Raad voor het Rechtsherstel. Vervolgens gaat het onderzoek in op de formele taken van bewindvoerders. Aansluitend worden feitelijke gegevens over de bewindvoeringen gepresenteerd op basis van een analyse van 600 beheersdossiers (een semi-representatieve steekproef). Dat is nog niet eerder gebeurd. De alledaagse praktijk voor bewindvoerders van joodse oorlogstegoeden en het grote spanningsveld waarin zij opereerden wordt daarna getoond aan de hand van enkele voorbeelden.

Toegang: museumticket + € 5,00

Mede-gefinancierd door de Europese Unie

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.