Grootere diefstal bestond er dus niet - Jesse Breet

Lezing
6 oktober

Met zijn scriptie Grootere diefstal bestond er dus niet won Jesse Breet de scriptieprijs Cultuurgoederen WOII (1933-1945). Over zijn scriptie komt hij een lezing geven bij het Nationaal Holocaustmuseum. Deze lezing is tot stand gekomen in samenhang met de tentoonstelling Beroofd, die het verlies van Joods cultuurbezit in Nederland belicht.

De roof van Joodse goederen ging niet enkel over Judaïca of dure kunstwerken. Voor de meeste mensen ging het juist om alledaagse spullen; stoelen en tafels, messen en vorken. In zijn scriptie analyseert Jesse Breet hoe de roof van alledaagse spullen bijdroeg aan het bredere proces van de Jodenvervolging in Nederland.

Toegang: museumticket + € 5,00

Mede-gefinancierd door de Europese Unie

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.