Filmvertoning Bewariërs en Q&A met Lisa de Goffau

Film
23 oktober

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaven veel Joden hun bezittingen in bewaring bij niet-Joodse kennissen. Na de oorlog bleek het vaak lastig om de in bewaring gegeven bezittingen terug te krijgen. De documentaire Bewariërs volgt drie verhalen over de impact van dit alles had op de betrokkenen.

Aansluitend aan de vertoning van de documentaire zal Lisa de Goffau, conservator bij het Joods Cultureel Kwartier, een presentatie verzorgen over bewariërs in de praktijk.

Programma
12.00 - 12.30 uur: inloop
12.30 - 13.40 uur: vertoning Bewariërs
13.40 - 14.45 uur: presentatie van conservator Lisa de Goffau

Toegang: museumticket + € 5,00

Mede-gefinancierd door de Europese Unie

De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.