Fabels in de Joodse cultuur

Lezing
28 september

Na meer dan twintig jaar heeft Emile Schrijver, samen met Lies Meiboom, onlangs een catalogus voltooid van de collectie Joodse fabels van een bekende Amerikaanse boekenverzamelaar. De lijvige catalogus biedt een prachtige staalkaart van vele eeuwen Joodse literatuur en van een genre, de fabel, dat door velen niet per se met Joodse literatuur geassocieerd wordt.

Tijdens deze avond zal Prof. Dr. Emile Schrijver het thema inleiden en zullen Prof. dr. Irene Zwiep, van de Universiteit van Amsterdam, en Prof. Dr. Marion Aptroot, van de Heinrich Heine-Universität Düsseldorf, stilstaan bij respectievelijk de wijze waarop fabels tijdens de Verlichting vooral voor educatieve doelen werden gebruikt, en de grote populariteit van fabels in de Jiddische literatuur. De voertaal is Nederlands.

Toegang: €10,-